PŁACA MINIMALNA W AUSTRII!

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa o płacy minimalnej w Austrii. Nowe przepisy dotyczą ruchu transgranicznego. Jedynie ruch tranzytowy jest zwolniony z rozporządzenia.

Nowe przepisy przewidują:

  1. Wszystkie przejazdy muszą być zgłoszone na portalu wielojezycznym
  2. Wszystkie punkty załadunku / rozładunku muszą być rejestrowane w tym zawiadomieniu.
  3. Nie jest wymagany przedstawiciel austriacki.

Kierowcy  muszą posiadać następujące dokumenty:

  1. Zawiadomienie o delegowaniu pracowników do Austrii (kopia wykonana rejestracji w austriackiej sieci rejestracyjnej, powyżej)
  2. Umowa o pracę (w języku angielskim lub niemieckim)
  3. Karta płac (w języku niemieckim)
  4. Dowód wypłaty wynagrodzenia lub potwierdzenie przelewu (w języku niemieckim)
  5. Zaświadczenie ubezpieczenia A1 (w języku niemieckim)
  6. Potwierdzenie wypłaty minimalnego austriackiego wynagrodzenia w czasie oddelegowania (obecnie wciąż nie ma jeszcze obowiązkowego dokumentu stanowiącego potwierdzenie).

Dokumenty mogą być przechowywane w formie elektronicznej (w tym na tablecie). Kierowca musi być w stanie wykazać je organom podczas kontroli. Nie jest dopuszczalne, aby firma wysłała tę dokumentację do władz podczas kontroli; musi ona pochodzić od kierowcy.

Jeżeli kierowca regularnie pracuje pod tym samym adresem jedno zgłoszenie może być tworzone i obowiązywać na okres maksymalnie 3 miesięcy.