Split payment – Czy dotyczy mojej firmy? Czy omijać podzieloną płatność?

Już od 1 listopada wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podzielonej płatności.
Split payment dla sprzedawców i nabywców towarów wrażliwych metoda podzielonej płatności stanie się obowiązkiem.
Wielu z Nas mówi przecież Ja nie sprzedaję takich towarów więc mnie temat nie dotyczy.
Niestety nic bardziej mylnego bo za niedostosowanie się do dokonywania płatności metodą podzielonej płatności odpowiada zarówno sprzedający jak i kupujący.
Nabywca jest zobowiązany do dokonania płatności metodą split payment jeżeli otrzyma:

• fakturę na wartość 15 000 PLN brutto lub wyższą,
• zawarta została umowa na wartość powyżej 15 000 PLN a płatność odbywa się w transzach,
• Jeżeli towar znajduje się na liście towarów wrażliwych w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa o VAT)
Sankcje jakie mogą wyniknąć z pominięcia podzielonej płatności dotyczą zarówno wartości Vat wskazanego na fakturze, którego nie będzie można odliczyć w całości jak i w podatku dochodowym zamykamy sobie możliwość zaliczenia części lub całości faktury w koszty.
Co należny zrobić by realizować płatność w split payment.
• Przedsiębiorca, musi posiadać rachunek firmowy,
• Sprawdza kontrahenta czy jego rachunek bankowy znajduje się na „białej liście” podatników, link poniżej,
(Ministerstwo Finansów)
• Realizuje jeden przelew w swoim banku wybierając metodę podzielonej płatności,
Środki nagromadzone na koncie Vat będzie można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.
Korzyści wynikające z stosowania podzielonej płatności są również odpowiedzią na pytanie czy korzystać z podzielonej płatności.
> Korzystając z Metody Podzielonej Płatności jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności solidarnej i karnych odsetek za zwłokę,
> twoja firma dochowuje należytej staranności,
> ma możliwość otrzymania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym terminie,
> środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowych i administracyjnych z tytułów innych niż podatek VAT.
> do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT.
Więcej informacji w materiałach źródłowych poniżej.
Mam nadzieję, że powyższe informację pomogą płynnie przejść jesienny czas, który jest pełen zmian. Zmian nie takich strasznych.
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
Port One Polska sp. z o.o.

Sankcje za omijanie nowych uregulowań
Split payment – krok po kroku – poradnik
Split payment – podzielona płatność: co trzeba wiedzieć