Roczne zawieszenie opłat za drogi w Wielkiej Brytanii

Drodzy klienci,

Informujemy, że rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, iż zawiesza pobieranie opłat za drogi na okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r.

Powodem zawieszenia jest chęć łagodzenia przez ten rząd negatywnych skutków pandemii Covid-19, która niewątpliwie ma wpływ na przemysł.

Jeżeli przewoźnicy wnieśli już opłatę roczną lub półroczną, może ona zostać zwrócona w odpowiedniej proporcji, za pomocą „wniosku o rabat”. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem konta klienta w portalu klienta.