Drodzy klienci,

Informujemy, że rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, iż zawiesza pobieranie opłat za drogi na okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r.

Powodem zawieszenia jest chęć łagodzenia przez ten rząd negatywnych skutków pandemii Covid-19, która niewątpliwie ma wpływ na przemysł.

Jeżeli przewoźnicy wnieśli już opłatę roczną lub półroczną, może ona zostać zwrócona w odpowiedniej proporcji, za pomocą „wniosku o rabat”. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem konta klienta w portalu klienta.

d 01 kwietnia 2018 roku w Słowenii zacznie działać nowy system poboru opłat drogowych, który będzie dotyczył wszystkich pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. W przypadku pozostałych pojazdów nadal będzie obowiązywał system winiet.

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu opłat, zwanego systemem DarsGo, nie będzie już możliwości regulowania opłat za przejazd w punktach poboru opłat oraz za pośrednictwem istniejących obecnie mediów elektronicznych czyli karty DARS.

Każdy pojazd poruszający się po płatnych drogach w Słowenii będzie musiał zostać zarejestrowany w systemie DarsGo oraz posiadać urządzenie pokładowe, które będzie naliczać opłaty za przejazd.

Od dnia 06 listopada 2017 r. operator umożliwił rejestracje w systemie opłat drogowych  oraz odbiór urządzenia pokładowego w punktach obsługi DarsGO w Lublianie, Lopata, Gruškovje, Mariborze, Grabonošu, a od  15 listopada 2017 r będzie to również możliwe w  punkcie obsługi w Obrežje.

Od początku 2018 roku rejestracja i odbiór urządzenia pokładowego będzie możliwy także na stacjach paliw oraz za pośrednictwem www.darsgo.si

Więcej informacji w załączeniu.

UWAGA! Urządzenie pokładowe działające w trybie post-paid może zostać przypisane podczas zamówienia do karty paliwowej PORT1. Wówczas rozliczanie przejazdów będzie odbywało się 2 razy w miesiącu na podstawie faktur wystawianych przez PORT1.

 

Od 01 kwietnia 2018 roku w Słowenii zacznie działać nowy system poboru opłat drogowych, który będzie dotyczył wszystkich pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. W przypadku pozostałych pojazdów nadal będzie obowiązywał system winiet.

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu opłat, zwanego systemem DarsGo, nie będzie już możliwości regulowania opłat za przejazd w punktach poboru opłat oraz za pośrednictwem istniejących obecnie mediów elektronicznych czyli karty DARS.

Każdy pojazd poruszający się po płatnych drogach w Słowenii będzie musiał zostać zarejestrowany w systemie DarsGo oraz posiadać urządzenie pokładowe, które będzie naliczać opłaty za przejazd.

Od dnia 06 listopada 2017 r. operator umożliwił rejestracje w systemie opłat drogowych  oraz odbiór urządzenia pokładowego w punktach obsługi DarsGO w Lublianie, Lopata, Gruškovje, Mariborze, Grabonošu, a od  15 listopada 2017 r będzie to również możliwe w  punkcie obsługi w Obrežje.

Od początku 2018 roku rejestracja i odbiór urządzenia pokładowego będzie możliwy także na stacjach paliw oraz za pośrednictwem www.darsgo.si

 

Więcej informacji w załączeniu.

 

UWAGA! Urządzenie pokładowe działające w trybie post-paid może zostać przypisane podczas zamówienia do karty paliwowej PORT1. Wówczas rozliczanie przejazdów będzie odbywało się 2 razy w miesiącu na podstawie faktur wystawianych przez PORT1.

Next Page »