Słowacja

Podwójna karta Port1

Opis:

opłaty drogowe są w systemie przedpłat, fundusze są gromadzone na karcie Port1.
Dołączenie do systemu przedpłat jest możliwe przez:

Do rejestracji wymagane są dwie umowy: jedna do opłat drogowych, druga do urządzenia OBU.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o użytkowanie systemu przedpłat (dostępne po rosyjsku, niemiecku i angielsku)
  • Paszport lub dowód osobisty
  • Prawo jazdy
  • Dowód rejestracyjny pojazdu
  • Wydruk z rejestru CEIDG KRS (nie starszy niż 3 miesiące)

Na wszystkie wydatki wystawiane są faktury, które służą do zwrotu podatku VAT.

Koszty:

  • Depozyt za urządzenie OBU 50 EUR płatny kartą lub gotówką.

Przelicznik opłat:

https://www.emyto.sk/web/guest/toll/calculator

Fakturowanie:

Dwa razy w miesiącu

To see the prices, please log in to self-service www.port1.ee and choose "PERSONAL PRICE MAP" from the menu.