Rootsi maksumuudatus

Rootsis jõustus 01.01.2021 maksumuudatus, mis võib mõjutada Rootsi partneritelt laekuvaid makseid  transporditeenuse osutamise eest.

Uue muudatuse kohaselt on Rootsi ettevõte, kes teeb Rootsis mitte registreeritud ettevõttele (st välismaisele ettevõttele, sh Eesti ettevõttele) makseid tehtud töö eest, kohustatud maksest maha arvama 30%, aga seda vaid juhul, kui on täidetud mõlemad allolevad tingimused:

  • välismaisel ettevõttel on Rootsis püsiv tegevuskoht ...

Saksamaa teemaksust 2017-2020

Euroopa Kohus on teinud 28.10.20 otsuse C-321/19, mille järgi on Saksamaa kohaldanud  varasemalt põhjendamatult kõrget teemaksu määra.

Ettevõtetel on õigus enammakstud teemaksu osa Saksamaalt tagasi nõuda. Kuna otsus on alles värske, siis ei ole hetkel teada, kuidas ja kui suures osas Saksamaa teemaksu tagastab, kuid eeldatavalt on see vahemikus 4-7% tasutud summast. Tagastatav osa sõltub auto kaalust, euronormist jms.

Tagastust on võimalik taotleda alates 01.01.2017 ...

Vanemad uudised