Hispaania

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr 0,001 €/liiter
 • Lisaks tagastavad teatud kohalikud regioonid (seisuga 01.01.17):
ANDALUCIA 0.048 €/liiter
ARAGÓN 0.024 €/liiter
ASTURIAS 0.040 €/liiter
BALEARES 0.048 €/liiter
CANTABRIA 0.000 €/liiter
CASTILLA LA MANCHA 0.048 €/liiter
CASTILLA LEON 0.000 €/liiter
CATALUÑA 0.048 €/liiter
EXTREMADURA 0.038 €/liiter
GALICIA 0.048 €/liiter
MADRID 0.017 €/liiter
MURCIA 0.048 €/liiter
NAVARRA 0.000 €/liiter
LA RIOJA 0.000 €/liiter
VALENCIA 0.048 €/liiter
PAIS VASCO 0.000 €/liiter
 • Ettevõte ja kõik Hispaanias tankivad sõidukid tuleb registreerida Hispaania maksuametis, misjärel väljastatakse ettevõttele kliendinumber. Kliendinumber tuleb edastada ettevõtte kütusekaartide väljastajafirmale. Port1 aitab korraldada Hispaanias registreerimise.
 • Tagastust saab taotleda tankimistelt, mis on tehtud pärast kliendinumbri väljastamist
 • Kütusekaartide väljastajafirma edastab ettevõtte tankimiste andmed ise Hispaania maksuametile
 • Tagastus kvartaalselt
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Kütusekaardid peavad olema väljastatud sõiduki numbritega (st arvetel on näha tankimised sõiduki numbritega, ainult kaardi numbrist ei piisa)
 • Maksimumkogus ühe auto kohta aastas 50 000 liitrit, miinimumkogus puudub

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Port1-ga
 • Volikiri Port One koostööpartnerile Hispaanias – volikiri peab olema notariaalselt tõestatud, koos notaripoolse kinnitusega, et allakirjutanul on õigus esindada vastavat ettevõtet, kinnitatud apostilliga
 • Notari kinnitus peab olema vandetõlgi poolt Hispaania keelde tõlgitud
 • Äriregistrist väljavõte – tõlgitud vandetõlgi poolt Hispaania keelde, kinnitatud apostilliga
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad
 • EU veoloa koopia
 • Iga-aastaselt tuleb hiljemalt 31.märtsiks esitada eelneva kalendriaasta 31.detsembri seisuga kõigi sõidukite kilometraazhi andmed

Soovi korral organiseerib Port1 notariaalsed kinnitused, tõlked ja apostilliga kinnitamise.

Kulud:

 • Hispaanias registreerimise ühekordne teenustasu – 100 €
 • Notariaalne kinnitamine, tõlkimine, apostill – sõltuvalt dokumentide pikkusest ja kasutatavast tõlkebüroost

Teenustasu: 8% tagastatud aktsiisi summast, kuid mitte vähem kui 65 EUR.
Arve väljastus: pärast tagastuse laekumist
Lisainfo: Pille – 6799506, vat@port1.ee

Indikatiivseid hindu on võimalik jalgidasiit.

GAZPROM

URVEST
Esimene konsultatsioon tasuta Port 1 klientidele lepingu sõlmimisel allahindlus 10% või enam