Hispaania

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr on 0,049€/liiter (alates 01.01.2023, sõltumata regioonist).
 • Ettevõte ja kõik Hispaanias tankivad sõidukid tuleb registreerida Hispaania maksuametis, misjärel väljastatakse ettevõttele kliendinumber. Kliendinumber tuleb edastada ettevõtte kütusekaartide väljastajafirmale. Port1 aitab korraldada Hispaanias registreerimise.
 • Tagastust saab taotleda tankimistelt, mis on tehtud pärast kliendinumbri väljastamist
 • Kütusekaartide väljastajafirma edastab ettevõtte tankimiste andmed ise Hispaania maksuametile
 • Tagastus kvartaalselt
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Kütusekaardid peavad olema väljastatud sõiduki numbritega (st arvetel on näha tankimised sõiduki numbritega, ainult kaardi numbrist ei piisa)
 • Maksimumkogus ühe auto kohta aastas 50 000 liitrit, miinimumkogus puudub

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Remobisega
 • Volikiri Hispaania esindajale – volikiri peab olema notariaalselt tõestatud, koos notaripoolse kinnitusega, et allakirjutanul on õigus esindada vastavat ettevõtet, kinnitatud apostilliga
 • Notari kinnitus peab olema vandetõlgi poolt Hispaania keelde tõlgitud
 • Äriregistrist väljavõte – tõlgitud vandetõlgi poolt Hispaania keelde, kinnitatud apostilliga
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad
 • EU veoloa koopia
 • Iga-aastaselt tuleb hiljemalt 31.märtsiks esitada eelneva kalendriaasta 31.detsembri seisuga kõigi sõidukite kilometraazhi andmed

Soovi korral organiseerib Port1 notariaalsed kinnitused, tõlked ja apostilliga kinnitamise.

Lisainfo: Katri – 6799502, vat@port1.ee