Hispaania

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr regiooniti, 2018:
   REGION TOTAL REFUND
  ANDALUCIA 0.049
  ARAGÓN 0.025
  ASTURIAS 0.041
  BALEARES 0.049
  CANTABRIA 0.001
  CASTILLA LA MANCHA 0.049
  CASTILLA LEON 0.001
  CATALUÑA 0.049
  EXTREMADURA 0.039
  GALICIA 0.049
  MADRID 0.018
  MURCIA 0.049
  NAVARRA 0.001
  LA RIOJA 0.001
  VALENCIA 0.049
  PAIS VASCO 0.001

  NB! Alates 01.01.2019 on tagastatava aktsiisi määr kogu Hispaanias, sõltumata regioonist, 0,048 €/liiter.

 • Ettevõte ja kõik Hispaanias tankivad sõidukid tuleb registreerida Hispaania maksuametis, misjärel väljastatakse ettevõttele kliendinumber. Kliendinumber tuleb edastada ettevõtte kütusekaartide väljastajafirmale. Port1 aitab korraldada Hispaanias registreerimise.
 • Tagastust saab taotleda tankimistelt, mis on tehtud pärast kliendinumbri väljastamist
 • Kütusekaartide väljastajafirma edastab ettevõtte tankimiste andmed ise Hispaania maksuametile
 • Tagastus kvartaalselt
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Kütusekaardid peavad olema väljastatud sõiduki numbritega (st arvetel on näha tankimised sõiduki numbritega, ainult kaardi numbrist ei piisa)
 • Maksimumkogus ühe auto kohta aastas 50 000 liitrit, miinimumkogus puudub

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Port1-ga
 • Volikiri Port One koostööpartnerile Hispaanias – volikiri peab olema notariaalselt tõestatud, koos notaripoolse kinnitusega, et allakirjutanul on õigus esindada vastavat ettevõtet, kinnitatud apostilliga
 • Notari kinnitus peab olema vandetõlgi poolt Hispaania keelde tõlgitud
 • Äriregistrist väljavõte – tõlgitud vandetõlgi poolt Hispaania keelde, kinnitatud apostilliga
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad
 • EU veoloa koopia
 • Iga-aastaselt tuleb hiljemalt 31.märtsiks esitada eelneva kalendriaasta 31.detsembri seisuga kõigi sõidukite kilometraazhi andmed

Soovi korral organiseerib Port1 notariaalsed kinnitused, tõlked ja apostilliga kinnitamise.

Kulud:

 • Hispaanias registreerimise ühekordne teenustasu – 100 €
 • Notariaalne kinnitamine, tõlkimine, apostill – sõltuvalt dokumentide pikkusest ja kasutatavast tõlkebüroost

Teenustasu: 8% tagastatud aktsiisi summast, kuid mitte vähem kui 65 EUR.
Arve väljastus: pärast tagastuse laekumist
Lisainfo: Pille – 6799506, vat@port1.ee

Indikatiivseid hindu on võimalik jalgidasiit.

GAZPROM

URVEST
Esimene konsultatsioon tasuta Port 1 klientidele lepingu sõlmimisel allahindlus 10% või enam