Prantsusmaa

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr:
  0,1771 €/liiter  (01.-06.2019)
  0,1775 €/liiter (07.-12.2018)
  0,1775 €/liiter (01.-06.2018)
 • Tagastus ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt (sularahaarveid ei aktsepteerita)
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Tagastustaotluse miinimummaht 5000 liitrit poolaasta kohta
 • Tagastuse maksimummaht 40 000 liitrit ühe sõiduki kohta
 • Tagastustaotlused poolaasta kaupa
 • Tagastust saab taotleda 2 aastat tagantjärgi (st 2013. aasta taotlus tuleb esitada hiljemalt 31.detsembriks 2015)
 • Taotleja on kohustatud 3 aasta jooksul pärast taotluse esitamist säilitama kõik taotlust puudutavad dokumendid, sh tanklakviitungid, originaalarved, saatekirjad, sõidumeeriku raportid. Dokumendid tuleb Prantsuse maksuameti nõudmisel esitada, mitteesitamisel või valeandmete esitamisel kuulub juba tagastatud aktsiis tagasimaksmisele ja edasine tagastus ei ole võimalik.

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Port1-ga
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad
 • EU veoloa koopia
 • Kütusearvete koopiad
 • Volikiri Port1-le, tõend raamatupidamisandmete kättesaadavuse kohta – Port1 saadab eeltäidetult e-mailiga allkirjastamiseks
 • Kütusekaartide väljastaja poolt esitatud nimekiri ettevõtte kütusekaartide kohta
 • Teatud juhtudel võib Prantsuse maksuamet nõuda koos taotlusega ka tanklakviitungite esitamist

Teenustasu: 8% tagastatud summast, kuid mitte vähem kui 65 EUR
Arve väljastus: pärast tagastuse laekumist

Indikatiivseid hindu on võimalik jalgidasiit.

GAZPROM

URVEST
Esimene konsultatsioon tasuta Port 1 klientidele lepingu sõlmimisel allahindlus 10% või enam