Prantsusmaa

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr:
  01.-12.23- 0,1571 €/liiter
 • Tagastus ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt (sularahaarveid ei aktsepteerita)
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Tagastuse maksimummaht 40 000 liitrit ühe sõiduki kohta
 • Tagastustaotlused ainult kvartali kaupa
 • Tagastust saab taotleda 2 aastat tagantjärgi (nt 2023. aasta taotlus tuleb esitada hiljemalt 31.detsembriks 2025)
 • Taotleja on kohustatud 3 aasta jooksul pärast taotluse esitamist säilitama kõik taotlust puudutavad dokumendid, sh tanklakviitungid, originaalarved, saatekirjad, sõidumeeriku raportid. Dokumendid tuleb Prantsuse maksuameti nõudmisel esitada, mitteesitamisel või valeandmete esitamisel kuulub juba tagastatud aktsiis tagasimaksmisele ja edasine tagastus ei ole võimalik.

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Remobisega
 • Volikiri Remobisele
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad
 • EU veoloa koopia
 • Kütusearvete koopiad

Lisainfo: Katri – 6799 502, vat@port1.ee