Prantsusmaa

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr:
  alates 01.01.23- 0,1571 €/liiter
 • Tagastus ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt (sularahaarveid ei aktsepteerita)
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Tagastuse maksimummaht 40 000 liitrit ühe sõiduki kohta
 • Tagastustaotlused kvartali kaupa
 • Tagastust saab taotleda 2 aastat tagantjärgi (nt 2021. aasta taotlus tuleb esitada hiljemalt 31.detsembriks 2023)
 • Taotleja on kohustatud 3 aasta jooksul pärast taotluse esitamist säilitama kõik taotlust puudutavad dokumendid, sh tanklakviitungid, originaalarved, saatekirjad, sõidumeeriku raportid. Dokumendid tuleb Prantsuse maksuameti nõudmisel esitada, mitteesitamisel või valeandmete esitamisel kuulub juba tagastatud aktsiis tagasimaksmisele ja edasine tagastus ei ole võimalik.

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Port1-ga
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad
 • EU veoloa koopia
 • Kütusearvete koopiad
 • Volikiri Port1-le

Teenustasu: 8% tagastatud summast, kuid mitte vähem kui 65 EUR
Arve väljastus: pärast tagastuse laekumist