Belgia

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr 0,2476158€/liiter
 • Tagastamiseks tuleb esitada kõigepealt nö loataotlus, misjärel Belgia väljastab ettevõttele autoriseerimisnumbri
 • Tagastust saab taotleda tankimistelt, mis on tehtud pärast autoriseerimisnumbri väljastamist
 • Tagastust saab taotleda ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt (sularahaarveid ei aktsepteerita)
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Tagastustaotluse miinimumkogus 5000 liitrit taotluse kohta
 • Tagastustaotlused sõltuvalt kogustest kvartali, poolaasta või aasta kaupa
 • Esitamise tähtaeg 3 aastat (nt 01.-12.2015 arvete kohta tuleb taotlus esitada hiljemalt 31.12.2018)

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Port1-ga
 • Loataotlus
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad koos tõlkega saksa, prantsuse või hollandi keelde
 • EU veoloa koopia
 • Kütusearvete koopiad

Teenustasu: 8% tagastatud summast, kuid mitte vähem kui 65 EUR
Arve väljastus: pärast tagastuse laekumist
Lisainfo: Pille – 6799506, vat@port1.ee

Indikatiivseid hindu on võimalik jalgida siit.

Personaalsete hindade vaatamiseks sisenege iseteenindussse ja valige menüüpunkt "Personal price map"

GAZPROM/OPTI
Download XLSX

URVEST
Esimene konsultatsioon tasuta Port 1 klientidele lepingu sõlmimisel allahindlus 10% või enam