Belgia

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr:
  01.04.23-30.06.23 – 0,2050665 €/liiter
  25.03.23-31.03.23 – 0,1677884 €/liiter
  17.03.23-24.03.23 – 0,1578884 €/liiter
  14.03.23-16.03.23 – 0,1273384 €/liiter
  25.02.23-13.03.23 – 0,1174384 €/liiter
  18.02.23-24.02.23 – 0,1067384 €/liiter
  07.02.23-17.02.23 – 0,0963884 €/liiter
  01.01.23-06.02.23 – 0.0604384 €/liiter
 • Tagastamiseks tuleb esitada kõigepealt nö loataotlus, misjärel Belgia väljastab ettevõttele autoriseerimisnumbri
 • Tagastust saab taotleda tankimistelt, mis on tehtud pärast autoriseerimisnumbri väljastamist
 • Tagastust saab taotleda ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt (sularahaarveid ei aktsepteerita)
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Tagastustaotluse miinimumkogus 5000 liitrit taotluse kohta
 • Tagastustaotlused sõltuvalt kogustest kvartali, poolaasta või aasta kaupa
 • Esitamise tähtaeg 3 aastat (nt 01.-12.2020 arvete kohta tuleb taotlus esitada hiljemalt 31.12.2023)

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Port1-ga
 • Loataotlus
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad koos kinnitatud tõlkega saksa, prantsuse või hollandi keelde
 • EU veoloa koopia
 • Kütusearvete koopiad

Teenustasu: 8% tagastatud summast, kuid mitte vähem kui 65 EUR
Arve väljastus: pärast tagastuse laekumist
Lisainfo: Pille – 6799506, vat@port1.ee