Sloveenia

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr €/liiter:
  01.05.23-30.06.23 – 0,11322 €/liiter
  01.04.23-30.04.23 – 0,09674 €/liiter
  01.03.23-31.03.23 – 0,07843 €/liiter
  01.02.23-28.02.23 – 0,03073 €/liiter
  01.01.23-31.01.23 – 0,0093 €/liiter
 • Tagastus ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt (sularahaarveid ei aktsepteerita)
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Kütusekaardile peab olema trükitud auto number
 • Tagastustaotluse esitamiseks nõutav miinimumkogus on 5000 liitrit taotluse kohta
 • Tagastustaotlused kvartali või aasta kaupa
 • Esitamise tähtaeg kvartalile järgneva 60 päeva jooksul, aastase puhul enne 31.märtsi järgneval aastal

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Port1-ga
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad
 • EU veoloa koopia
 • Kütusearvete koopiad (koopia peab olema tehtud originaalist, st arvel ei või olla sõna “koopia”)
 • Sõidukite läbisõidud enne iga tankimist (Port1 saadab eeltäidetud tabeli tankimiste kohta)
 • Volikiri – Port1 saadab eeltäidetult e-mailiga allkirjastamiseks

Teenustasu: 8% tagastatud summast, kuid mitte vähem kui 65 EUR.
Arve väljastus: pärast tagastuse laekumist.