Sloveenia

Kirjeldus:

 • Tagastatav määr €/liiter:
  12.23 – 0,06654 €/liiter
  11.23 – 0,09267 €/liiter
  10..23 – 0,06798 €/liiter
 • Tagastus ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt (sularahaarveid ei aktsepteerita)
 • Sõiduki mass vähemalt 7500 kg
 • Kütusekaardile peab olema trükitud auto number
 • Tagastustaotluse esitamiseks nõutav miinimumkogus on 5000 liitrit taotluse kohta
 • Tagastustaotlused kvartali või aasta kaupa
 • Esitamise tähtaeg kvartalile järgneva 60 päeva jooksul, aastase puhul enne 31.märtsi järgneval aastal

Vajalikud dokumendid ja toimingud:

 • Leping Remobisega
 • Volikiri Remobisele
 • Sõidukite tehniliste passide koopiad
 • Liisitud/renditud sõidukite puhul liising- või rendilepingute koopiad
 • EU veoloa koopia
 • Kütusearvete koopiad (koopia peab olema tehtud originaalist, st arvel ei või olla sõna “koopia”)
 • Sõidukite läbisõidud enne iga tankimist (Port1 saadab eeltäidetud tabeli tankimiste kohta)

Lisainfo: Katri – 6799 502, vat@port1.ee