Käibemaks

Käibemaksu tagastus transpordi-ja logistikaettevõtetele

Kõigil Euroopa Liidus käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtetel, on õigus taotleda tagasi käibemaks teises EL riigis tehtud ostudelt, mis on seotud nende äritegevusega. Käibemaksu tagasi taotlemisel, tuleb arvestada iga riigi siseriiklikke regulatsioone, tingimusi ja erinõudeid. Seetõttu on otstarbekas kasutada käibemaksu tagastamisel pikaajalise kogemusega esindaja teenust.

Port1 kaudu on võimalik:

 • Küsida käibemaksu tagasi tavakorras
 • Käibemaksu finantseerida
 • Liituda käibemaksuvabade arvete süsteemiga

Miks valida PORT1 käibemaksutagastajaks:

 • Omame kogemust alates 2002. aastast- valdame antud teemat kõrgel professionaalsel tasemel
 • Oleme saavutanud hea koostöö kõigi Euroopa Liidu maksuametitega – kliendil puudub vajadus ise suhelda erinevate maksuametitega
 • Asjaajamine on viidud maksimaalse kiiruseni
 • Korralik aruandlus ja infovahetus
 • Meie vahendusel on võimalik taotleda käibemaksu tagasi alljärgnevatest riikidest: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Inglismaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tsehhi, Ungari.
 • Käibemaksu tagastamise lepingu sõlmimine Port1 ja kliendi vahel, annab võimaluse vähendada kaartide kasutamiseks meile deponeeritavat summat.
 • Käibemaksude finantseerimise – Teie saate raha kohe peale taotluste tegemist kätte
 • Käibemaksuvabade arvete võimalus- arved kohe käibemaksu võrra väiksemad

Kuidas saada meie käibemaksu-kliendiks

 • e-mailile vat@port1.ee saata sooviavaldus oma ettevõtte andmetega ja riikidega, kust soovitakse käibemaksutagastust
 • Port1 saadab kliendile vastu lepingu, volikirjad ning juhised vajaliku ligipääsu võimaldamiseks Port1-e töötajatele e-maksuametis
 • Port1 ja kliendi vahel allkirjastatakse leping

Edasine protsess

 • Klient esitab Port1-le välisriigis tehtud kulutuste arvete originaalid kas jooksvalt (kohe, kui ise arve saab), kvartaalselt või aasta kaupa (NB! Eelmise kalendriaasta arved tuleb Port1-le esitada hiljemalt järgmise aasta 30.maiks).
 • Port1 esitab käibemaksu miinimumsummade täitumisel taotlused kas kvartaalselt või aasta kaupa
 • Kliendile tagastatakse raha taotluse eest kas tavakorras või kiirkorras (olenevalt kokkuleppest ja sõlmitud lepingust)

NB! Igas riigis tohib ühel ettevõttel olla vaid üks käibemaksu tagastaja!

Lisainfo:
Kristi – 6799 518, vat@port1.ee
Katri – lapsehoolduspuhkusel
Pille – 6799 506, vat@port1.ee