Francja

Opis:

 • Stawka zwrotu:
  0,1771 €/litr  (01.-06.2019)
  0,1775 €/litr (07.-12.2018)
  0,1775 €/litr (01.-06.2018)
 • Zwrot może być przyznany tylko na podstawie faktur wydanych przez autoryzowanego sprzedawcę paliwa (paragony nie są akceptowane).
 • Waga minimalna pojazdu to minimum 7500 kg.
 • Minimalna ilość paliwa za które przysługuje zwrot to 5000 litrów na jedną aplikację.
 • Maksymalna ilość podlegająca zwrotowi to 40 000 litrów na samochód.
 • Numer rejestracyjny pojazdu musi być wydrukowany na karcie.
 • Zwrot odbywa się półrocznie.
 • Aplikant jest zobowiązany do przetrzymywania wszystkich dokumentów biorących udział w procesie zwrotu przez okres 3 lat, udostępniać je na żądanie francuskiego urzędu skarbowego. Jeżeli tego nie zrobi, zwrot w przyszłości nie będzie możliwy.

Niezbędne dokumenty i procedury:

 • Podpisana umowa z Port 1.
 • Kopie przeglądów technicznych.
 • Kopie umów najmu lub leasingu pojazdów , jeżeli są.
 • Kopie praw jazdy.
 • Kopie faktur za tankowanie.
 • Autoryzacja do Port 1,dowód dostępności do danych – Port 1 wysyła poprzez email umowę do podpisania.
 • Lista posiadanych kart paliwowych, wydanych przez odpowiednią firmę.
 • W niektórych przypadkach francuski urząd podatkowy może wymagać paragonów za tankowanie.

Wydawanie faktur: pod dokonaniu zwrotu.

Dodatkowe informacje: 883-897-622 , vat@port1.pl