Francja

Opis:

 • Stawka zwrotu:
  07.-09.2020 – 0,1571 €/litr
  04.-06.2020 – 0,1572 €/litr
  01.-03.2020 – 0,1572 €/litr
 • Zwrot może być przyznany tylko na podstawie faktur wydanych przez autoryzowanego sprzedawcę paliwa (paragony nie są akceptowane).
 • Waga minimalna pojazdu to minimum 7500 kg.
 • Maksymalna ilość podlegająca zwrotowi to 40 000 litrów na samochód.
 • Numer rejestracyjny pojazdu musi być wydrukowany na karcie.
 • Zwrot odbywa dokonywać tylko kwartalnie od 01.01.2020 (wcześniejsze okresy półroczne)
 • Aplikant jest zobowiązany do przetrzymywania wszystkich dokumentów biorących udział w procesie zwrotu przez okres 3 lat, udostępniać je na żądanie francuskiego urzędu skarbowego. Jeżeli tego nie zrobi, zwrot w przyszłości nie będzie możliwy.

Niezbędne dokumenty i procedury:

 • Podpisana umowa z Port 1.
 • Kopie przeglądów technicznych.
 • Kopie umów najmu lub leasingu pojazdów , jeżeli są.
 • Kopie praw jazdy.
 • Kopie faktur za tankowanie.
 • Autoryzacja do Port 1,dowód dostępności do danych – Port 1 wysyła poprzez email umowę do podpisania.
 • Lista posiadanych kart paliwowych, wydanych przez odpowiednią firmę.
 • W niektórych przypadkach francuski urząd podatkowy może wymagać paragonów za tankowanie.

Wydawanie faktur: pod dokonaniu zwrotu.

Dodatkowe informacje: +48 883-897-622 vat@port1.pl