Odzyskiwanie podatku VAT

Odzyskiwanie podatku vat dla firm transportowych i logistycznych

Każda firma ma prawo odzyskać podatek VAT za transakcje w Unii Europejskiej, w krajach innych niż kraj zarejestrowania działalności. Wymaga to odpowiednich procedur, dokumentów i warunków. Dlatego warto powierzyć to zawodowcom z PORT1.

Port1 oferuje możliwości:

 • 0dzyskiwania podatku VAT według standardowej procedury,
 • finansowania zwrotu podatku VAT,
 • dołączenie do system fakturowania bez VAT.

Dlaczego warto wybrać Port1:

 • Działamy na rynku związanym z odzyskiwaniem podatku VAT od 2002 roku – jesteśmy profesjonalistami.
 • Posiadamy dobre relacje z europejskimi urzędami skarbowymi, klient nie ma konieczności kontaktowania się z nimi samemu.
 • Liczy się dla nas szybkość działania.
 • Informujemy klienta o postępie w procesie odzyskiwania.
 • Oferujemy zwrot z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Cypru, Danii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.
 • Podpisanie umowy na zwrot VAT otwiera nowe możliwości dotyczące kart paliwowych.
 • Prefinansowanie odzyskiwania podatku VAT – otrzymaj należne fundusze dużo szybciej.
 • Faktury netto – płać bez podatku VAT – nie czekaj na zwrot.

Jak zostać naszym klientem:

 • Wystarczy wysłać wymagane dokumenty pocztą elektroniczną.
 • Port1 odsyła gotową umowę i upoważnienia do podpisania i dalsze instrukcje.
 • Umowa zawierana jest pomiędzy klientem a Port1, bez pośredników.

Dalsze procedury:

 • Klient dostarcza faktury kwartalnie lub rocznie (faktury z poprzedniego roku muszą być dostarczone najpóźniej do 30 maja bieżącego roku).
 • Port1 zwraca VAT w terminie zależnym i ustosunkowanym przez zwroty dokonywane z urzędów skarbowych.
 • Klient otrzymuje zwrot zgodnie z zawartą umową (patrz warunki płatności na umowie).
 • UWAGA! W KAŻDYM KRAJU TYLKO MOŻNA ODZYSKAĆ PODATEK VAT TYLKO PORZEZ JEDNEGO AGENTA!

 

Dodatkowe informacje: +48 883-897-622 vat@port1.pl