Standardowy zwrot VAT

Opis

Standardowy zwrot odbywa się kwartalnie, półrocznie, trzy-kwartalnie lub rocznie.

Kwartalny zwrot jest możliwy przy stawce 400 EUR (roczny przy 50 EUR). Procedura trwa, zależnie od państwa od 1 do 5 miesięcy. Pieniądze są zwracane albo bezpośrednio na konto klienta albo na konto Port1. Klient musi poinformować Port1 o otrzymaniu zwrotu na swoje konto. Kiedy pieniądze są zwracane na konto Port1, firma przelewa je na konto klienta i wystawia fakturę.

Jak to działa

  • Wymagane dokumenty klient wysyła pocztą elektroniczną.
  • Port1 odsyła umowę i dalsze instrukcje.
  • Klient przysyła do Port1 faktury potrzebne do odzyskiwania VAT (faktury z poprzedniego roku muszą być dostarczone najpóźniej do 30 maja bieżącego roku).
  • Port1 sporządza aplikację odzyskiwania podatku VAT zależnie od spełnionego minimum (kwartalnie, półrocznie, trzy-kwartalnie lub rocznie).

 

Opłata: 5% od zwróconej stawki, nie mniej niż 25 EUR.
Zwrot VAT z paragonów 10%.
Czas potrzebny na zwrot VAT: od 1 do 5 miesięcy.
Wystawianie faktur: po rozpatrzeniu wniosku

Dodatkowe informacje: +48 883-897-622 vat@port1.pl