Słowenia

Podwójna karta Port1

 OPIS: 

Wszystkie pojazdy o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony poruszające się po płatnych drogach w Słowenii muszą zostać zarejestrowane w systemie DarsGo oraz posiadać urządzenie pokładowe, które nalicza opłaty za przejazd.

PŁATNOŚCI:

– w formie przedpłaty / pre-paid .

 Doładowanie konta w DarsGo servis za pomocą karty paliwowej PORT1.
– w formie płatności ‘z dołu’/ post-paid .

Przypisanie urządzenia DarsGo do karty paliwowej PORT1

KOSZTY:

Opłaty administracyjna za każde urządzenie 10 eur.

PRZELICZNIK OPŁAT:

https://www.darsgo.si/portal/pl/obliczanie-op%C5%82at

FAKTUROWANIE:

Dwa razy w miesiącu.