Włochy

TELEPASS urządzenie i karta VIACARD

Opis:

Urządzenie Telepass– urządzenie do regulowania opłat drogowych zostaje zainstalowane na przedniej szybie samochodu. Urządzenie jest powiązane z konkretnym samochodem. Główną zaletą Telepass jest brak konieczności zatrzymywania sie na bramkach.
Karta Viacard jest wydawana z urządzeniem Telepass i służy do opłat drogowych na terenie Włoch.

Koszty:

  • Wypożyczenie urządzenia na miesiąc 1.26 EUR
  • Stawka roczna za Viacard 15.49 (pierwsza karta Viacard); 3.10 EUR ( każda kolejna karta)
  • Stawka za opłaty w systemie rocznym 25 EUR
  • Opłata za zagubienie urządzenia 35 EUR

Przelicznik opłat:

http://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/percorso.do

Fakturowanie:

Dwa razy w miesiącu