Loi Macron

Prantsusmaal kehtib alates 01.07.2016 nõue (nn Loi Macron seadus), et välisriikide autojuhid, kes teostavad Prantsusmaal kauba- või reisijatevedusid (v.a. transiit), peavad saama Prantsusmaal viibitaval ajal Prantsusmaal kehtivat miinimumpalka. Miinimumpalk sõltub autojuhi kvalifikatsioonist. Inglisekeelne tabel miinimumtunnitasudega asub siin.

Uue nõudega seoses peavad transporditeenust pakkuvad ettevõtted määrama esindaja Prantsusmaal ja vormistama teatud dokumendid.

Prantsumaal viibival autojuhil peab alati kaasas olema:

  • Prantsuse esindaja andmetega Prantsuse lähetustõendi allkirjastatud vorm,
  • Koopia töölepingust (tõlkimata kujul),
  • Koopia kollektiivtöölepingust (kui selline on).

Väljastatud Prantsuse lähetustõend kehtib 6 kuud.

Vajalikud dokumendid:

  • Esindusleping (selle saadab Teile Port1)
  • Avalduse vorm (selle saadab TeilePort1)
  • Prantsuse tõend (selle saadab TeilePort1)
  • Palgatõend (viimase töötasu kohta)
  • Pangakinnitus töötasu ülekandmise kohta

Kui olete teenusest Port One vahendusel huvitatud, palun andke oma soovist teada e-mailile vat@port1.ee ja Teiega võetakse ühendust.

Indikatiivseid hindu on võimalik jalgidasiit.

GAZPROM

URVEST
Esimene konsultatsioon tasuta Port 1 klientidele lepingu sõlmimisel allahindlus 10% või enam