Finantseerimine

Käibemaksu finantseerimine ehk kiirtagastus

Kirjeldus:

Käibemaksu finantseerimise puhul vormistatakse taotlused käibemaksu tagastamiseks samamoodi nagu tavakorras – kvartaalselt või aasta kaupa, vastavate miinimumsummade täitumisel.
Kokkuleppel Port1-ga, on võimalik tulevikus laekuva käibemaksusumma finantseerimine.
See tähendab, et erinevalt tavatagastusest, ei pea klient taotluste eest saadavat raha välisriigi maksuametitelt ootama jääma, vaid saab selle kohe kätte. Peale taotluste esitamist, sõlmivad Port1 ja klient lepingu, mille alusel väljastatakse kliendile kreeditarve käibemaksutaotluse summa osas.
Finantseerimise eeliseks on see, et klient saab taotluse eest raha kätte kohe peale taotluste tegemist ega pea seda mitu kuud ootama.

Kuidas toimub käibemaksu finantseerimine

  • Klient esitab Port1-le välisriigis tehtud kulutuste arvete originaalid jooksvalt, kvartaalselt või aasta kaupa
  • Klient saadab e-mailile vat@port1.ee sooviavalduse riikide loeteluga, kus soovitakse finantseerimist
  • Port1 kontrollib vastava riigi kvartaalsete/aastaste miinimumsummade täitumist, vaatab üle/töötleb kuluarved ning esitab omapoolse pakkumise ja lepingu käibemaksu finantseerimiseks
  • Port1 esitab käibemaksutaotluse ning seejärel kreeditarve kliendile taotluse summa osas

NB! Igas riigis tohib ühel ettevõttel olla vaid üks käibemaksu tagastaja! Süsteemiga liitudes ei tohi valitud riikides volitada teisi isikuid esitama käibemaksutagastustaotlusi ega esitada ise vastava riigi käibemaksutagastustaotlusi.

Teenustasu: kokkuleppeline, sõltudes igast konkreetsest taotlusest (riigist ja taotluses sisalduvatest arvetest).
Käibemaksu tagastamiseks/raha saamiseks kuluv aeg: klient saab käibemaksusumma tagasi kohe peale taotluse esitamist välisriigi maksuametile.
Arve väljastus: peale taotluse esitamist.

Lisainfo:
Kristi – 6799 518, vat@port1.ee
Katri – lapsehoolduspuhkusel
Pille – 6799 506, vat@port1.ee

Personaalsete hindade vaatamiseks sisenege iseteenindussse ja valige menüüpunkt "Personal price map"