Käibemaksuta arved

Käibemaksuvabad arved ehk faktooring

Kirjeldus:

Pakume meie kaudu võetud kaartidega sooritatud tehingutelt käibemaksuvabade arvete süsteemi. See tähendab, et kui tasute ostude eest meie kaartidega, siis teie poolt valitud riikides esitatakse iganädalane arve kohe ilma käibemaksuta. Käibemaksu tasub Teie eest kohe Port1 ja taotleb hiljem ise selle tagastamist vastava riigi maksuametilt.

Kuidas saada käibemaksuvabad arved:

  • Klient saadab e-mailile vat@port1.ee sooviavalduse riikide loeteluga, kus soovitakse käibemaksuvabasid arveid
  • Port1 saadab kliendile lepingu, volikirjad ning juhised vajaliku ligipääsu võimaldamiseks Port1-e töötajatele e-maksuametis
  • Klient kasutab meie vahendatavaid kütuse- ja teemaksukaarte, st faktooritavad arved on meil kohe olemas
  • Riigis, kus käibemaksuvabasid arveid soovitakse, peab käibemaksu eeldatav miinimumsumma olema vähemalt 400 EUR kvartalis
  • Käibemaksuvabade arvete süsteem aktiveeritakse vastavas riigis kokkulepitud ajal, tavapäraselt kvartali algusest
  • Klient võib käibemaksutagastamiseks esitada lisaks faktooritud arvetele oma arveid kvartalile järgneva kalendrikuu 20. kuupäevaks. Port One esitab tagastustaotlused pärast kvartalile jägneva kalendrikuu möödumist ja kõik selleks ajaks esitamata arved on võimalik lisada aastasele taotlusele pärast kalendriaasta lõppu.

NB! Igas riigis tohib ühel ettevõttel olla vaid üks käibemaksu tagastaja! Süsteemiga liitudes ei tohi valitud riikides volitada teisi isikuid esitama käibemaksutagastustaotlusi ega esitada ise vastava riigi käibemaksutagastustaotlusi.

Teenustasu: kokkuleppeline
Käibemaksu tagastamiseks/raha saamiseks kuluv aeg: arve kohe käibemaksuta.
Arve väljastus:  igakordselt ilma vastava riigi käibemaksuta, teenustasuarve kord kuus.

Lisainfo:
Kristi – 6799 518, vat@port1.ee
Katri – lapsehoolduspuhkusel
Pille – 6799 506, vat@port1.ee

Personaalsete hindade vaatamiseks sisenege iseteenindussse ja valige menüüpunkt "Personal price map"