Miinimumpalga nõue Prantsusmaal (Loi Macron)

Prantsusmaal kehtib alates 01.07.2016 nõue (nn Loi Macron seadus), et välisriikide autojuhid, kes teostavad Prantsusmaal kauba- või reisijatevedusid (v.a. transiit), peavad saama Prantsusmaal viibitaval ajal Prantsusmaal kehtivat miinimumpalka. Miinimumpalk sõltub autojuhi kvalifikatsioonist. Inglisekeelne tabel miinimumtunnitasudega asub siin.

Uue nõudega seoses peavad transporditeenust pakkuvad ettevõtted määrama esindaja Prantsusmaal ja vormistama teatud dokumendid.

Prantsumaal viibival autojuhil peab alati kaasas olema:

  • Prantsuse esindaja andmetega Prantsuse lähetustõendi allkirjastatud vorm,
  • Koopia töölepingust (tõlkimata kujul),
  • Koopia kollektiivtöölepingust (kui selline on).

Väljastatud Prantsuse lähetustõend kehtib 6 kuud.

Port One pakub nüüdsest võimalust määrata Prantsuse esindaja ja vormistada vajalikud dokumendid meie partneri kaudu. Kui olete teenusest huvitatud, palun andke oma soovist teada e-mailile vat@port1.ee ja Teiega võetakse ühendust.

Personaalsete hindade vaatamiseks sisenege iseteenindussse ja valige menüüpunkt "Personal price map"