Tavatagastus

Käibemaksu tagastus

Kirjeldus:

Käibemaksu tagastamisel tavakorras esitab Port1 käibemaksutagastustaotlused kliendi arvete alusel kas kvartali, poole aasta, kolme kvartali või aasta kohta.
Kvartali kaupa on võimalik käibemaksu tagasi taotleda juhul, kui käibemaksu summa ühes kvartalis vastab selles riigis kehtivale kvartaalsele miinimumile, mis tavaliselt on 400 EURi (aastane käibemaksusummade miinimum ühes riigis on tavaliselt 50 EURi).
Välisriigi maksuamet menetleb esitatud taotlust, sõltuvalt riigist, 1-5 kuud.
Pärast taotluse menetlemist ja maksuametipoolse otsuse väljastamist, kantakse taotluse eest saadav raha Port1 või kliendi kontole. Laekumisest teavitada!
Peale raha laekumist Port1 kontole, esitatakse kliendile kreeditarve käibemaksutagastusega ning raha kantakse kliendi kontole või tasaarveldatakse.

Kuidas toimub tavatagastus

  • Klient saadab e-mailile vat@port1.ee sooviavalduse oma ettevõtte andmetega ja riikidega, kust soovitakse käibemaksutagastust
  • Port1 saadab kliendile lepingu, volikirjad ning juhised vajaliku ligipääsu võimaldamiseks Port1-e töötajatele e-maksuametis
  • Klient esitab Port1-le välisriigis tehtud kulutuste arvete originaalid jooksvalt, kvartaalselt või aasta kaupa (NB! Eelmise kalendriaasta arved tuleb Port1-le esitada hiljemalt järgmise aasta 30.maiks).
  • Port1 esitab käibemaksu miinimumsummade täitumisel taotlused

Teenustasu: 2% tagastatud summast, kuid mitte vähem kui 10 EUR.
Käibemaksu tagastamiseks/raha saamiseks kuluv aeg: peale taotluste tegemist võib välisriikide maksuametitel dokumentide menetlemine võtta aega 1-5 kuud.
Arve väljastus: pärast tagastuse laekumist.

Lisainfo:
Kristi – 6799 518, vat@port1.ee
Katri – lapsehoolduspuhkusel
Pille – 6799 506, vat@port1.ee

Personaalsete hindade vaatamiseks sisenege iseteenindussse ja valige menüüpunkt "Personal price map"